Opis in funkcije

V splošnem vodenje energetskega knjigovodstva omogoča:

  • spremljanje rabe energije in drugih energetskih/ekoloških kazalnikov v stavbah in ostalih objektih
  • spremljanje stroškov za energijo v stavbah in ostalih objektih
  • ugotavljanje večjih odstopanj od povprečnih vrednosti rabe energije in ugotavljanje vzrokov zanje
  • vpogled o ogrevalnih sistemih v stavbah in ostalih objektih
  • primerjalno analizo porabe enregije v določenem časovnem obdobju ali/in za različne objekte
  • zbiranje ustreznih podatkov na enem mestu
  • analizo izvedenih ukrepov
  • učinkovit pripomoček in izhodišča za nadaljne ukrepe učinkovite rabe energije

Energetsko knjigovodstvo je primerno tako za javne kot za zasebne stavbe. Energetsko knjigovodstvo v javnem sektorju izhaja iz ' Uredbe o sistemu upravljanja z energijo v javnem sektorju'. Namenjeno je stavbam s celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m2, ki so v uporabi državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov in drugih oseb javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, vlada lahko sprejme letne cilje energetske učinkovitosti. Za omenjene stavbe upravljavci stavb vodijo energetsko knjigovodstvo, ki zajema podatke o vrstah, cenah in količini porabljene energije.

Prenos aplikacije

Vpišite e-naslov...

Naprej... ×

Navodila

Preizkusite aplikacijo

Naslov:
http://www.energy-accounting.net/app

Administrator: 
Uporabniško ime: demo@demoadmin.com
Geslo: demo1234

Navadni uporabnik:
Uporabniško ime: demo@demo.com
Geslo: demo1234