Predstavitev aplikacije EnKo

Energetsko knjigovodstvo predstavlja orodje za nadzor strokov za energijo v vaših stavbah in proizvodnih obratih. Z njegovim rednim izvajanjem optimiramo stroške delovanja in vzdrževanja objektov in procesov ter postavimo temelje za nadaljnje ukrepe učinkovite rabe energije.

Energetsko knjigovodstvo je eden izmed pomembnejših gradnikov energetskega menedžmenta. Celosten energetski menedžment pomeni, da merjene podatke tudi analiziramo in na njihovi osnovi izvedemo ukrepe učinkovite rabe energije. Tukaj pa se proces ne ustavi, saj je potrebno nenehno spremljanje in analiziranje tudi novih rezultatov, po izvedbu ukrepov. Energetski menedžment je kontinuiran proces, ki poleg omenjenega zajemanja, spremljanja in analiziranja podatkov ter izvedbe ukrepov, nujno potrebuje tudi odgovorno osebo. Energetskega menedžerja.

V splošnem vodenje energetskega knjigovodstva omogoča:

  • spremljanje rabe energije in drugih energetskih/ekoloških kazalnikov v stavbah in ostalih objektih
  • spremljanje stroškov za energijo v stavbah in ostalih objektih
  • ugotavljanje večjih odstopanj od povprečnih vrednosti rabe energije in ugotavljanje vzrokov zanje
  • vpogled o ogrevalnih sistemih v stavbah in ostalih objektih
  • primerjalno analizo porabe enregije v določenem časovnem obdobju ali/in za različne objekte
  • zbiranje ustreznih podatkov na enem mestu
  • analizo izvedenih ukrepov
  • učinkovit pripomoček in izhodišča za nadaljne ukrepe učinkovite rabe energije

Energetsko knjigovodstvo je primerno tako za javne kot za zasebne stavbe. Energetsko knjigovodstvo v javnem sektorju izhaja iz ' Uredbe o sistemu upravljanja z energijo v javnem sektorju'. Namenjeno je stavbam s celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m2, ki so v uporabi državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov in drugih oseb javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, vlada lahko sprejme letne cilje energetske učinkovitosti. Za omenjene stavbe upravljavci stavb vodijo energetsko knjigovodstvo, ki zajema podatke o vrstah, cenah in količini porabljene energije.

Osnovni princip energetskega knjigovodstva je zajemanje podatkov o vrstah, cenah in količini porabljene energije. To se lahko izvaja ročno ali avtomatsko.

ZOJA izvaja projekt 'Odprtokodno energetsko knjigovodstvo za MSP'. Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije.

Prenos aplikacije

Vpišite e-naslov...

Naprej... ×

Navodila

Preizkusite aplikacijo

Naslov:
http://www.energy-accounting.net/app

Administrator: 
Uporabniško ime: demo@demoadmin.com
Geslo: demo1234

Navadni uporabnik:
Uporabniško ime: demo@demo.com
Geslo: demo1234