Navodila za namestitev

Aplikacijo preneste s spleta na lokacijo na spletnem strežniku (Unix/Linux/Windows,...), kjer bo delovala. Datoteke razpakirate v imenik na spletnem strežniku. Aplikacijo lahko postavite tudi v Windows okolju preko XAMPP/WAMP ali podobnih distribucij strežnika, ki ga namestite lokalno na vaš računalnik.

Spletni strežnik mora biti konfiguriran tako da prikazuje PHP strani in bere podatke iz baze MySql. Na MySql strežniku ustvarite bazo podatkov in importirate priloženo strukturo tabel v bazo podatkov. BAzo lahko uvozite preko aplikacije PhPMyAdmin, ki jo predhodno namestite na strežnik (distribucije za Windows sistem imajo PhPMyAdmin ponavadi nameščen). Navodila za namestitev in uporabo aplikacije PhpMyAdmin najdete na tem naslovu: http://www.phpmyadmin.net/.

Ko so pripravljene vse datoteke, dodeljene pravice in pripravljena baza podatkov v konfiguracijski datoteki nastavitve parametre strežnika (podatki baze, URL, uporabniški podatkki, ...). 

Navodilaza namestitev aplikacije: 

Prenos aplikacije

Vpišite e-naslov...

Naprej... ×

Navodila

Preizkusite aplikacijo

Naslov:
http://www.energy-accounting.net/app

Administrator: 
Uporabniško ime: demo@demoadmin.com
Geslo: demo1234

Navadni uporabnik:
Uporabniško ime: demo@demo.com
Geslo: demo1234